Zápis na štúdium v AR 2020/2021

Zápis na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční dňa 2. 9. 2020.

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

 

IŠP - formulár


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 9. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela