ERASMUS Virtual Mobility offers

See attached documents to find an offer for virtual mobility

Haaga Helia.docx (30. 7. 2020 10:55:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 30. 7. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana