Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na bakalárske študijné programy na akademický rok 2018/2019: do 31. marca 2018

Uchádzač zasiela podpísanú prihlášku s prílohami na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica


Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske štúdium: 11. - 14. júna 2018

 

Deň otvorených dverí:
8. november 2017
14. február 2018

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia