Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny

Termín podávania prihlášky na bakalárske štúdium:   do 31. marca 2017

 

Uchádzač zasiela prihlášku priamo na fakultu - Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica


Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske štúdium:
   12. - 15. júna 2017

Deň otvorených dverí:       9. novembra 2016,
                                      10. - 11. februára 2017 - bližšie informácie fakulta zverejní prostredníctvom internetu


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 1. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia