Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2018/2019:

DO 31. MARCA 2018

Uchádzač zasiela prihlášku priamo na fakultu - Ekonomická fakulta UMB, študijné oddelenie, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na bakalárske štúdium:

11. - 14. júna 2018

 

Deň otvorených dverí:

8. november 2017
február 2018 - konkrétny termín bude upresnený na webovej stránke fakulty a UMB

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia