Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie

PREVZATIE NOVÝCH PREUKAZOV - študenti si môže prevziať preukazov podľa pokynov, zverejnených na stránke www.preukazy.umb.sk - OZNAM


PROLONGÁCIE - OZNAM


Informácie o preukazoch pre študentov s miestom štúdia v Poprade

Študenti pracoviska v Poprade si môžu prevziať alebo prolongovať preukaz v Banskej Bystrici podľa vyššie uvedených oznamov ALEBO

si môžu preukaz prevziať resp. prolongovať priamo na IMS v Poprade.

  • dňa 29. 9. 2020 vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00.
  • Preukazy budú prolongované nalepením známky a podľa potreby aj elektronicky validované.
  • Neprevzaté nové preukazy budú odovzdané pani Ing. Zuzane Vilgovej na IMS v Porpade a budete si ich môcť následne prevziať u nej

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia