Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Doplnkové voľby

Novými členmi Akademického senátu EF UMB za študentskú časť sa podľa výsledkov hlasovania stali:
Rumanovský Marek, 1. stupeň, 3. ročník, CR
Škulec Róbert, 2. stupeň, 1. ročník, FBI
Šutová Mária, 1. stupeň, 3. ročník, FBI

Zápisnica doplnkové voľby 15.10.2020.pdf (19. 10. 2020 23:28:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 19. 10. 2020 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora