Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Okruhy otázok na bakalárske štúdium

Na tejto stránke sú zverejnené okruhy otázok na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné odbory bakalárskeho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Prijímacia skúška na bakalárske štúdium pozostáva z testov z:

1. MATEMATIKY
2. EKONÓMIE                                      
3. JEDNÉHO CUDZIEHO JAZYKA - ANGLICKÝ, FRANCÚZSKY, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY

Pre študijný program Ekonomika a manažment v anglickom jazyku uchádzač absolvuje všetky testy v anglickom jazyku:

1. MATEMATIKA (okruhy otázok v AJ)
2. EKONÓMIA (okruhy otázok v AJ)
3. ANGLICKÝ JAZYK


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 2. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia