Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na inžinierske študijné programy na akademický rok 2018/2019: do 31. marca 2018

Uchádzač zasiela podpísanú prihlášku s prílohami na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium: 15. júna 2018

 

Deň otvorených dverí:
8. november 2017
14. február 2018

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia