Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny

Termín podávania prihlášky na dodatočne ponúkaný inžiniersky študijný program Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade: do 24. júla 2017

Uchádzač zasiela prihlášku priamo na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Termín konania prijímacej skúšky na dodatočne ponúkaný inžiniersky študijný program Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade: 24. augusta 2017

 

Termín podávania prihlášky na inžinierske štúdium:   do 31. marca 2017

Uchádzač zasiela prihlášku priamo na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium:   16. júna 2017

 

Deň otvorených dverí: 9. november 2016, 10. - 11. február 2017 - bližšie informácie fakulta zverejní prostredníctvom internetu

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia