Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na inžinierske študijné programy na akademický rok 2019/2020: do 31. marca 2019

Uchádzač zasiela podpísanú prihlášku s prílohami na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium: 14. júna 2019

 

Deň otvorených dverí:
november 2018
február 2019

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia