Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny


Termín podávania prihlášok na inžinierske študijné programy na akademický rok 2020/2021: do 31. marca 2020

Uchádzač zasiela podpísanú prihlášku s prílohami na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium: 12. júna 2020

 

Deň otvorených dverí:

13. novembra 2019

11. februára 2020

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 1. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia