Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny

 

Termín podávania prihlášky na inžinierske štúdium pre akademický rok 2018/2019:

do 31. marca 2018


Uchádzač zasiela prihlášku priamo na fakultu:
Ekonomická fakulta UMB
študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium:  

15. júna 2018

 

 

Deň otvorených dverí:

8. november 2017

február 2018 - konkrétny termín bude upresnený na webovej stránke fakulty a UMB

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia