Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Dôležité termíny

2. kolo podávania prihlášok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UMB - od 1. júna 2020 do 21. júna 2020

Prihlášku môžeš podať  ELEKTRONICKY!

 

Termín podávania prihlášok na inžinierske študijné programy na akademický rok 2020/2021 PREDĹŽENÝ DO 30. APRÍLA 2020 (podávanie prihlášok ukončené)

 

Prihlášku podávaš LEN ELEKTRONICKY!

 

 

Termín konania prijímacej skúšky na inžinierske štúdium: 12. júna 2020
ZMENA
Všetci uchádzači o inžinierske študijné programy v dennej a externej forme štúdia budú na štúdium prijatí BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY!!!

 

 

 

Deň otvorených dverí:

13. novembra 2019

11. februára 2020

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia