Ekonomická fakulta

ŠVA

Milí študenti,
aj v akademickom roku 2016/2017 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu  medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny.
Zoznam prác (v prílohe) je možné doplniť o Vašu tému po konzultácii a odsúhlasení vedúcim práce. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk alebo osobne).

Termín konania ŠVA: 6.  apríl 2017

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2017

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 31. marec 2017

 
Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.
 

Viac informácií

                                                                                                      

Mária Murray Svidroňová

Tajomníčka KVE a RR

temy SVA 2017_KVEaRR.pdf (2. 2. 2017 11:19:15)
SVA_priloha_2017.doc (31. 1. 2017 14:11:13)
SVA_pozvanka_2017.docx (31. 1. 2017 14:11:08)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica