ŠVA

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

 

 

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2017/2018 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu  medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny.

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Zoznam prác (v prílohe) je možné doplniť o Vašu tému po konzultácii a odsúhlasení vedúcim práce. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk alebo osobne).

Termín konania ŠVA: 12.  apríl 2018

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2018

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 29. marec 2018

 

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

 

Viac informácií

                                                                                                      

Mária Murray Svidroňová

Tajomníčka KVE a RR

SVA_priloha_2018.doc (31. 1. 2018 12:10:16)
SVA_pozvanka_2018.docx (31. 1. 2018 12:10:12)
SVA temy.docx (31. 1. 2018 12:10:07)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária