ŠVA

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2018/2019 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny.

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Zoznam prác (dole v prílohe) je možné doplniť o Vašu tému po konzultácii a odsúhlasení vedúcim práce. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk).

Termín konania ŠVA: 11.  apríl 2019

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 15. február 2019

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 01. apríl 2019

 

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

Viac informácií

Tešíme sa na vašu účasť!                                                                                               

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Tajomníčka KVE a RR

 

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

SVA_pozvanka_2019.docx (31. 1. 2019 11:38:13)
SVA_priloha_2019.doc (31. 1. 2019 11:38:04)
ŠVA témy 2019.pdf (31. 1. 2019 11:37:07)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária