Odborná prax 2. ročník RRaVS

V priloženom súbore nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej praxe v druhom ročníku.

doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.

garantka pre prax

Pokyny k praxi_2014.doc (6. 10. 2014 20:47:59)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária