Harmonogram štúdia a študijné predpisy

V priložených súboroch nájdete dokumenty :

- sprievodca doktorandským štúdiom, vrátane študijného poriadku EF UMB

- smernica UMB o doktorandskom štúdiu

- smernica o úprave záverečných prác

- harmonogram štúdia na aktuálny aj budúci akademický rok

Harmonogram DrŠ - AR 2018_19.pdf (4. 7. 2018 14:24:53)
Sprievodca studiom AR 2017_2018_UMB_EFUMB_pre_SP_akred_do_31_12_2012.pdf (25. 8. 2017 8:41:29)
Sprievodca studiom AR 2017_2018_UMB_EFUMB_pre_SP_akred_po_01_01_2013.pdf (25. 8. 2017 8:41:13)
Harmonogram DrŠ - AR 2017_18.pdf (25. 7. 2017 7:34:53)
S-02-16 úprava záv. prác.pdf (16. 6. 2016 13:29:13)
Smernica č. 7_2016 o doktorandskom studiu.pdf (16. 6. 2016 13:29:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela