Harmonogram štúdia a študijné predpisy

V priložených súboroch nájdete dokumenty :

- sprievodca doktorandským štúdiom, vrátane študijného poriadku EF UMB

- smernica UMB o doktorandskom štúdiu

- smernica o úprave záverečných prác

- harmonogram štúdia na aktuálny akademický rok

Sprievodca studiom_nove SP_2018_2019.pdf (31. 8. 2018 12:02:02)
Sprievodca studiom_stare SP_2018_2019.pdf (31. 8. 2018 12:01:48)
Harmonogram DrŠ - AR 2018_19.pdf (4. 7. 2018 14:24:53)
S-02-16 úprava záv. prác.pdf (16. 6. 2016 13:29:13)
Smernica č. 7_2016 o doktorandskom studiu.pdf (16. 6. 2016 13:29:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 8. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela