Harmonogram štúdia a študijné predpisy

V priložených súboroch nájdete dokumenty :

- sprievodca doktorandským štúdiom, vrátane študijného poriadku EF UMB

- smernica UMB o doktorandskom štúdiu

- smernica o úprave záverečných prác

- harmonogram štúdia na aktuálny akademický rok

Sprievodca_studiom_AR_2019_2020_nove_SP.pdf (17. 9. 2019 6:08:39)
Harmonogram DrŠ AR 2019-20.pdf (26. 8. 2019 7:16:20)
S-02-16 úprava záv. prác.pdf (16. 6. 2016 13:29:13)
Smernica č. 7_2016 o doktorandskom studiu.pdf (16. 6. 2016 13:29:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela