Ekonomická fakulta

Harmonogram štúdia a študijné predpisy

V priložených súboroch nájdete dokumenty :

- sprievodca doktorandským štúdiom, vrátane študijného poriadku EF UMB na AR 2016/2017

- smernica UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu

- smernica EF UMB S-02-16 o úprave záverečných prác

- harmonogram štúdia na príslušný akademický rok

Harmonogram DrŠ - AR 2017_18.pdf (25. 7. 2017 7:34:53)
Harmonogram DrŠ - AR 2016_ 2017.pdf (7. 1. 2017 20:43:23)
Sprievodca štúdiom 2016/2017 (staré ŠP) (14. 10. 2016 13:23:48)
Sprievodca štúdiom 2016/2017 (nové ŠP) (14. 10. 2016 13:21:19)
S-02-16 úprava záv. prác.pdf (16. 6. 2016 13:29:13)
Smernica č. 7_2016 o doktorandskom studiu.pdf (16. 6. 2016 13:29:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 7. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela