Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Literatúra k prijímacím skúškam

Autor
Názov publikácie
Predajné miesto
Predajná
cena
Spôsob úhrady
Chorvát, J., Spišiaková, M.
Olejárová, M. a kol.


Mešková, Ľ., Halušková, A., Franková, L.

Dvorský, E., Fernandez, C., Franková, L.
Malinovská, M., Slobodník, M.
Požiadavky na prijímacie skúšky ANGLIČTINA
Požiadavky na prijímacie skúšky NEMČINA
Požiadavky na prijímacie skúšky FRANCÚZŠTINA
Požiadavky na prijímacie skúšky ŠANIELČINA
Požiadavky na prijímacie skúšky RUŠTINA
 
 
 
EXPRES COPY
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36

 

 

 

 

7,13 EUR 
 

 
 
 

 

- v hotovosti

 
Kadlečková, M.,  Zimka, R.
Požiadavky na prijímacie skúšky. MATEMATIKA
EXPRES COPY 
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36

 

7,60 EUR

 

 


- v hotovosti

 
Hronec M., Lacová Ž.
Tematické okruhy na prijímacie skúšky  EKONÓMIA
EXPRES COPY 
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36
   4,43 EUR
 
 
- v hotovosti
Hronec M., Lacová Ž.
Tisíc a sto otázok na prijímacie skúšky EKONÓMIA
EXPRES COPY
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36
  7,60 EUR
 
- v hotovosti
 

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor