Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Vážení uchádzači o štúdium, 

Ekonomická fakulta UMB v spolupráci s Ekonómia, o.z. pripravuje každoročne pre uchádzačov o štúdium prvého stupňa štúdia prípravné kurzy z:
matematiky - kurz sa pre nedostatok záujemcov neotvára, 
ekonómie
cudzích jazykov,
konzultačný deň.

Presné termíny jednotlivých kurzov ako aj bližšie informácie budú zverejnené na tejto stránke.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 3. 2017 | Aktualizoval: Administrátor