Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

Vážení uchádzači o štúdium, 

Ekonomická fakulta UMB v spolupráci s Ekonómia, o.z. pripravuje každoročne pre uchádzačov o štúdium prvého stupňa štúdia prípravné kurzy z:
ekonómie, 
cudzích jazykov,
konzultačný deň.

Presné termíny jednotlivých kurzov a konzultačného dňa aj bližšie informácie budú zverejnené na tejto stránke.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 1. 2018 | Aktualizoval: Administrátor