Úvod > Študent >

Informácie o školnom

 

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 7/2017 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019.

 

SMERNICA o ŠKOLNOM

 

Školné v AR 2018/2019 - informácie pre študentov


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 8. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia