Úvod > Študent >

Informácie o školnom

 

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 15/2016 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2017/2018.

 

ŠKOLNÉ v AR 2017/2018 - informácie pre študentov

 

SMERNICE o ŠKOLNOM

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 11. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia