Úvod > Študent >

Informácie o školnom

 

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 7/2017 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2018/2019.

 

SMERNICA o ŠKOLNOM

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia