Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Uchádzačovi so špecifickými potrebami (so zdravotným postihnutím) sa na základe jeho žiadosti určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

Podrobnejšie informácie o možnosti štúdia na fakulte pre občanov so špecifickými potrebami poskytuje

koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi

prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD.
tel.: +421 48 / 446 2168, e-mail:gabriela.korimova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 2. 2013 | Aktualizoval: Horvátová Lucia