Ekonomická fakulta

Študentské pôžičky

Študenti majú právo žiadať o študentskú pôžičku z celoslovenského Fondu na podporu vzdelávania v súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA Bratislava


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia