Študentské pôžičky - Fond na podporu vzdelávania

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že OD 7. 8. 2017 si môžete podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.

Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Pre akademický rok 2017/2018 bola výška úrokovej sadzby stanovená na 3% p. a. Študenti si môžu požiadať o pôžičky vo výške od 500 eur do 2 300 eur, študenti III. stupňa vysokoškolského štúdia maximálne do 4 500 eur.

Tiež si Vám dovoľujeme pripomenúť, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu.

Fond na podporu vzdelávania (9. 8. 2017 13:24:42)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia