Ekonomická fakulta

Fond na podporu vzdelávania Bratislava


Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že Fond na podporu vzdelávania prijíma žiadosti o pôžičku pre akademický rok 2016/2017 DO 31. 10. 2016. 

Podrobné informácie sa nachádzajú v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku.

Hlavnou zmenou oproti minulému akademickému roku je zníženie úrokovej sadzby na 0,89 % p. a. Maximálna výška pôžičky sa znížila na úroveň 2.300 EUR pri študentoch I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a na úroveň 4.500 EUR pri študentoch III. stupňa vysokoškolského štúdia. 


Tiež si Vás dovoľujeme informovať, že študijné oddelenie fakulty alebo vysokej školy len potvrdzuje štatút študenta na žiadosti o pôžičku a žiadosť o pôžičku doručuje každý študent – žiadateľ o pôžičku individuálne a to priamo na adresu fondu. Tlačivo žiadosti o pôžičku je zverejnené na web stránke fondu

Fond na podporu vzdelavania.pdf (27. 8. 2015 18:21:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia