Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum >

Výskumná činnosť / Projekty

Ing. Ivan Sedliačik, PhD.

administrácia projektov

Tel. +421 48 446 2127

 

5 krokov k úspešnému podaniu projektu na Ekonomickej fakulte UMB:

1. Zaregistrovanie pripravovaného projektu.

Skôr než začnete projekt pripravovať, svoj zámer prosím konzultujte s referátom pre VVČ. Každý projekt musí byť v zmysle smernice evidovaný.

2. Koncepcia rozpočtu a zdrojov financovania.

Úspešný projekt má vhodne nastavený rozpočet a zdroje financovania. Konzultácia s oddelením ekonomických analýz a kontrolingu Vám pomôže predísť prípadným „problémovým situáciám“ pri realizácii projektu.

3. Vypracovanie projektu, rozpočtu a povinných príloh.

Referát pre VVČ a oddelenie ekonomických analýz a kontrolingu Vám radi pomôžu pri akejkoľvek z prípravných fáz pred podaním projektu.

4. Podpisy štatutárneho zástupcu.

Podpisovanie projektových návrhov, súhlasov a mandátov je možné iba prostredníctvom referátu pre VVČ. Podpisy zabezpečujeme obratom podľa prítomnosti  štatutárneho zástupcu.

5. Podanie projektu!


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 3. 2014 | Aktualizoval: Administrátor