Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“

Kód projektu: 1002/2012-I/42, 833/2012
Grantová schéma: MPSVAR
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 25. 2. 2012
Koniec riešenia: 28. 2. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Aktualizoval: Administrátor