Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká

Kód projektu: VEGA 1/0669/14
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 1. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Laco Peter, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Aktualizoval: Administrátor