Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia

Kód projektu: VEGA 1/0647/14
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Aktualizoval: Administrátor