Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe

Kód projektu: 1/0621/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Považanová Mariana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kollár Ján, Ing., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteVedúcou projektu bola do roku 2018 prof. Ing. Mária Uramová, PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor