Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch

Kód projektu: 1/0651/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Hroncová Vicianová Jana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Jaďuďová Jana, RNDr., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor