Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7

Kód projektu: GP 12-16
Grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 3. 2018
Koniec riešenia: 30. 6. 2018
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Kubišová Ľuboslava, Mgr., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor