Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku

Kód projektu: 1/0767/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Riešitelia: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Ištok Michal, Ing., PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Mešťan Michal, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor