Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií

Kód projektu: 1/0334/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor