Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation

Kód projektu: 156/2019/DPE/W06-01-2019
Grantová schéma: Európsky sociálny fond
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 14. 6. 2019
Koniec riešenia: 31. 10. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor