1. stupeň - Bakalárske štúdium

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. 

 

Nahlasovanie tém prác pre AR 2017/2018

V priloženom súbore nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia študijného programu Verejná ekonomika a služby.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u Bc. Janoškovej (sekretariát KVEaRR), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe)

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: jan.sebo@umb.sk

Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2017.docx (27. 2. 2018 12:45:43)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:22:20)
Pokyny k nahlasovaniu na témy_AIS.pdf (20. 3. 2017 15:53:51)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:24)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária