1. stupeň - Bakalárske štúdium

Nahlasovanie tém bakalárskych prác

V AISe nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia študijného programu Verejná ekonomika a služby. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (3. poschodie, sekretariát KVEaRR, č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc).Najneskorší termín nahlásenia bakalárskej práce riešenej v akademickom roku 2019/2020 je do 30. júna 2019.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: jan.sebo@umb.sk

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

 

Výkaz konzultácií_vzor.doc (11. 4. 2019 14:35:25)
Bakalarske prace 2019-2020.xlsx (4. 4. 2019 14:30:08)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:22:20)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:24)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:20)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária