Ekonomická fakulta

2. stupeň - Inžinierske štúdium

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe. Pozor, súbor bol aktualizovaný, pôvodný obsahoval chybné termíny. Platí, že prácu treba odovzdať v AISe aj na sekretariáte do 21.4.2017 (na májový termín štátnic).

 

Nahlasovanie tém prác pre AR 2017/2018

V priloženom súbore nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejných služieb a ďalšie informácie týkajúce sa IŠS.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u Bc. Janoškovej (sekretariát KVEaRR), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe)

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

Komisie na záverečné štátne skúšky Ing VES august 2017.pdf (3. 7. 2017 18:44:55)
Seminár a tézy k štátnej záverečnej skúške Ekonomika verejného sektora 2 stupeň VŠ denní 2016_2017.pdf (2. 5. 2017 10:42:55)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2017.pdf (12. 4. 2017 13:59:15)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:24:00)
Témy DP 2017-2018 final.xls (20. 3. 2017 16:06:47)
Pokyny k nahlasovaniu na témy_AIS.pdf (20. 3. 2017 16:04:00)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:48)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:38)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária