SAT - Seminar Academica Turistica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB

Vás pozývajú na vedecký seminár

Seminar Academica Turistica (SAT)

Bližšie informácie o konaní seminára nájdete v Kalendári podujatí.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš