Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

SAT - Seminar Academica Turistica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na vedecký seminár

Seminar Academica Turistica,

ktorý organizuje Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Seminár sa koná dňa 28. marca 2019 (štvrtok) v zasadačke č. 2 v čase od  9:00 do 11:00  hod.

Téma: Využívanie kultúrnych atraktivít v cestovnom ruchu 

Referuje Ing. Kristína Pančíková

Recenzenti: prof. Lenovský, prof. Kučerová, doc. Olejárová, doc. Maráková, Ing. Elexová, Ing. Makovník, Ing. Gajdošík

Seminár SAT je určený všetkým pracovníkom katedry a doktorandom, ako aj ďalším záujemcom.

Doktorandi


Bližšie informácie o konaní seminára nájdete v Kalendári podujatí.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš