SAT - Seminar Academica Turistica

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB
Vás pozývajú na vedecký seminár Seminar Academica Turistica (SAT).

Bližšie informácie o konaní seminára nájdete v Kalendári podujatí.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš