Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Závery z rokovania

V priložených súboroch sú zverejnené rozhodnutia zo zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2017

- 22. 3. 2017

- 25. 5. 2017

Závery z VR 7.12.2017.pdf (12. 12. 2017 11:24:32)
Závery z VR 25. 5. 2017.doc (6. 6. 2017 13:59:21)
Závery z VR 22. 3. 2017.doc (4. 4. 2017 10:41:58)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica