Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Závery z rokovaní

Rozhodnutia Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici z rokovaní v roku 2019:

26. apríla 2019

26. septembra 2019

Závery z VR 26.9.2019.pdf (7. 10. 2019 10:18:21)
Závery z VR 26.4.2019.pdf (2. 5. 2019 9:17:40)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 10. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela