Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Závery z rokovania

Rozhodnutia zo zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2019:

26. apríla 2019

Závery z VR 26.4.2019.pdf (2. 5. 2019 9:17:40)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 5. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela