Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Závery z rokovania

Rozhodnutia zo zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2018:

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 3. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela