Ekonomická fakulta
Úvod > Absolvent >

Alumni klub UMB

Absolventi všetkých fakúlt Univerzity Mateja Bela
majú možnosť stať sa členmi 
ALUMNI KLUBU UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 3. 4. 2017 | Aktualizoval: Administrátor

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica