Ekonomická fakulta
Úvod > Absolvent >

Alumni klub UMB

Absolventi všetkých fakúlt Univerzity Mateja Bela
majú možnosť stať sa členmi 
ALUMNI KLUBU UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor