Ekonomická fakulta

ŠVA - Študentská vedecká aktivita

 

Milí študenti,

pozývame Vás na medzinárodnú študentskú konferenciu Študentská vedecká aktivita (ŠVA).
Konferencia sa uskutoční dňa 6. apríla 2017 na Ekonomickej fakulte UMB. Na konferencii môžete aktívne
prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých škôl do výskumnej

činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Veríme, že ŠVA bude pre Vás príležitosťou preto, aby ste rozvíjali svoj potenciál, prejavovali svoje analytické

schopnosti, schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, komunikovať a obhajovať vlastný názor.

Ako študenti študijného odboru Cestovný ruch môžete obhajovať prácu v sekcii Cestovný ruch.
Tému práce si môžete vybrať zo zoznamu tém navrhnutých členmi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania,

prípadne môžete spracovať vlastnú tému po konzultácii a schválení niektorým z členov katedry.

Termín podania prihlášky na ŠVA je do 15. 02. 2017. Prácu spolu s posudkom vedúceho práce
je potrebné doručiť tajomníkovi príslušnej sekcie do 31. marca 2017.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
 

ŠVA 2017_Pozvánka.pdf (1. 2. 2017 12:02:10)
ŠVA 2017_Prihláška, abstrakt a titulná strana.pdf (1. 2. 2017 12:02:05)
ŠVA 2017_Kriteriá hodnotenia práce.pdf (1. 2. 2017 12:01:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica