Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

ŠVA - Študentská vedecká aktivita

Milí študenti,

pozývame Vás na medzinárodnú študentskú konferenciu Študentská vedecká aktivita (ŠVA). Konferencia sa uskutoční dňa 11. apríla 2019 na Ekonomickej fakulte UMB. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi. Veríme, že ŠVA bude pre Vás príležitosťou preto, aby ste rozvíjali svoj potenciál, prejavovali svoje analytické schopnosti, samostatne a kreatívne mysleli, komunikovali a obhajovali vlastný názor.

Ako študenti študijného odboru Cestovný ruch môžete obhajovať prácu v sekcii Cestovný ruch. Tému práce si môžete vybrať zo zoznamu tém navrhnutých členmi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania, prípadne môžete spracovať vlastnú tému po konzultácii a schválení niektorým z členov katedry.

Termín podania prihlášky na ŠVA je do 15. februára 2019. Prácu spolu s posudkom vedúceho práce je potrebné doručiť tajomníkovi príslušnej sekcie do 29. marca 2019.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania

SVA 2018_pozvánka a pokyny.docx (31. 1. 2018 13:55:35)
SVA 2018_prihláška, abstrakt, vzor titulnej strany.doc (31. 1. 2018 13:55:24)
SVA 2018_kritériá hodnotenia práce.pdf (31. 1. 2018 13:55:19)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš