Ekonomická fakulta

Štátne skúšky

Bakalárske štátne skúšky

BŠS – Tézy
BŠS – Harmonogram seminára
BŠS – Harmonogram skúšok

Inžinierske štátne skúšky

IŠS – Harmonogram seminára
IŠS – Harmonogram skúšok

Harmonogram IŠS august 2017.pdf (14. 8. 2017 8:53:00)
Harmonogram zaradenia študentov BŠS august 2017.pdf (14. 8. 2017 8:52:46)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš