Ekonomická fakulta

Štátne skúšky

Bakalárske štátne skúšky

BŠS – Tézy
BŠS – Harmonogram seminára
BŠS – Harmonogram skúšok

Inžinierske štátne skúšky

IŠS – Harmonogram seminára
IŠS – Harmonogram skúšok


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš