Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Štátne skúšky

Bakalárske štátne skúšky

Harmonogram seminára
Harmonogram skúšok

Zloženie komisie

 

Inžinierske štátne skúšky

Harmonogram seminára
Harmonogram skúšok

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka