Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Klub absolventov

Univerzita Mateja Bela vydala v roku 2012 pri príležitosti 20. výročia vzniku knihu Svedectvá o čase,
ktorú zostavila PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD. Kniha sprostredkúva názory
úspešných absolventov fakúlt Univerzity Mateja Bela. Do publikácie svojim svedectvom prispeli
aj úspešní absolventi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania:

Ing. Július Cmorej,
majiteľ a riaditeľ cestovnej kancelárie PAXTRAVEL, s. r. o.

Ing. Viktória Bieliková, rod. Fúsková,
riaditeľka cestovnej kancelárie SATUR, a. s. Viedeň

Ing. Beata Lukáčová, rod. Havranová,
vedúca odboru destinačného manažmentu v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch

Ing. Miroslav Dobrota,
marketingový manažér v stredisku PARK SNOW, Donovaly

Ing. Pavol Sidó,
spolumajiteľ cestovnej agentúry Dekampo v Leviciach.

Doslov publikácie spracoval prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.
------------------------------------------------------------------------------------
Klub absolventov KCRaSS na Facebooku.

KA - Stanovy.pdf (17. 12. 2012 16:37:25)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš