Ekonomická fakulta

Prednášky hostí

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Vás pozýva na prednášky domácich i zahraničných hostí z praxe.
Prednášajúcim úprimne ďakuje za ich vystúpenia.

Prehľad prednášok nájdete tu.

Poslednou prednáškou bola prednáška na tému

DESTINATION: CITY - POTENTIALS AND LIMITATIONS OF URBAN TOURISM
od zahraničného experta Sebastiana Speera z Katolíckej univerzity Eichstadt Ingolstadt, ktorá sa konala
2.11.2016 v priestoroch Ekonomickej fakulty UMB.
Cieľom prednášky bolo prezentovať príklady dobrej praxe v zahraničí v súvislosti s riešením projektu PRES/2016/38 : Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska. Cieľom bolo podnietiť diskusiu v rámci návrhu akčných opatrení pre mesto. Návrh opatrení pre mesto ako cieľové miesto cestovného ruchu je súčasťou riešenia projektu.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.

                       


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš