Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

Odovzdanie záverečných prác v akademickom roku 2019 - 2020


Podmienky odovzdania bakalárskych prác.

Podmienky odovzdania diplomových prác.

Prehľad dôležitých dátumov v tabuľke (13. 4. 2020 21:59:07)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka