Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

Zverejnenie tém záverečných prác pre akademický rok 2020 - 2021

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejní KCR v systéme AIS do 31. 03. 2020. Pre študentov odboru Cestovný ruch navrhli témy záverečných prác aj iné katedry (KKMaIS, KOJK) a zverejnia ich v systéme AIS.

Prihlásenie sa na témy záverečných prác pre akademický rok 2020 - 2021

Od 31. 03. 2020 do 06. 04. 2020 môžu študenti elektronicky konzultovať s vedúcimi zverejnených záverečných prác ich potenciálne riešenie. Vedúci záverečných prác môžu po vzájomnej dohode prihlásiť študentov na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 06. 04. 2020 vrátane.

Od 06. 04. 2020 (20:00 hod.) do 30. 06. 2020 (23:59 hod.) sa študenti, ktorí elektronicky nekonzultovali možnosť riešenia témy záverečnej práce, sami prihlásia na voľné – neobsadené témy záverečných prác cez systém AIS. Na jednu tému záverečnej práce sa môže prihlásiť len jeden študent.

 

Odovzdanie záverečných prác v akademickom roku 2019 - 2020

Podmienky odovzdania bakalárskych prác.

Podmienky odovzdania diplomových prác.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš