Ekonomická fakulta
Úvod > Absolvent >

Kariérne centrum UMB

Kariérne centrum UMB sprostredkováva pre študentov a absolventov voľné pracovné pozície, stáže, poskytuje kariérne poradenstvo a organizuje Univerzitný deň kariéry.  

web stránky Kariérneho centra UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor