2005 - 2008 Čaše vína

Študenti Ekonomickej fakulty UMB

zvyknú organizovať počas zimného semestra v nadväznosti na predmet

Spoločenský a diplomatický protokol

spoločenské podujatie s názvom Čaša vína.

 

Študenti pri tejto príležitosti získavajú skúsenosť s prípravou, organizáciou

i účasťou na spoločenských podujatiach, ktorých sa budú zúčastňovať

aj ako úspešní manažéri v praxi.

 

Veríme, že priateľská atmosféra týchto podujatí, zachytená aj na fotografiách,

bude vhodnou inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa rozhodnú študovať u nás i študentov,

ktorí sa rozhodli úspešne absolvovať predmet Spoločenský protokol.

 

Ing. Tomáš Makovník, PhD.

(za vyučujúcich predmetu Spoločenský protokol)

                                                                                                                                                                                                                                   


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš