2012 Mikulášsky večierok

Pri príležitosti dňa sv. Mikuláša a zavŕšenia štúdia na Ekonomickej fakulte UMB
zorganizovali študenti 2. roku inžinierskeho štúdia odboru Cestovný ruch
pre seba a členov Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania  
Mikulášsky večierok s podtitulom
 
5 rokov komplexného zážitku“.
 
Členovia katedry ďakujú študentom  za pozvanie i za príjemne strávený večer.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš