Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2019

11.4.2019, Ekonomická fakulta UMB

 

Milí študenti,

pozývame Vás na jubilejný 25. ročník medzinárodnej študentskej konferencie Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2019

ktorá sa uskutoční 11. apríla 2019 na Ekonomickej fakulte UMB. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky

Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. 

 

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl či študentov

stredných škôl, do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať

výsledky prác ŠVA v praxi. Prihlásiť sa môžete na tému vypísanú na Vašej katedre alebo si môžete navhrnúť

tému sami, vlastná iniciatíva je vítaná!

 

Termíny:

15.02.2019 - prihláška študenta na vypísanú/vlastnú tému /tlačivo nájdete v prílohe/

01.04.2019 - doručenie prác na príslušnú sekciu

/2 verzie práce v tlačenej podobe spolu s posudkom vedúceho práce, prácu i abstrakt na samostatnom liste zaslať aj elektronicky

bližšie info v prílohe/

 

ŠVA 2019 bude rozdelená do 8 sekcií:

1. Sekcia - Cestovný ruch

2. Sekcia - Ekonomika a manažment podniku

3. Sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie

4. Sekcia - Kvantitatívne metódy a informatika

5. Sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj

6. Sekcia - Spoločenské vedy

7. Sekcia - Manažérske systémy /v Poprade/

8. Sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl

 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Špeciálna sekcia bola vytvorená aj pre študentov

stredných škôl. Účasť na konferencii je bezplatná. Účastníci získajú okrem cennej skúsenosti aj doplnkové body k žiadosti o ubytovanie

na internáte, ako aj pri výberových konaniach na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus+. Najlepšie práce budú odmenené

formou motivačného štipendia a vecných cien. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Plagát ŠVA 2019 (25. 1. 2019 12:00:19)
Prihláška, abstrakt, vzor titulnej strany (13. 12. 2018 10:36:35)
Pozvánka a pokyny k práci, dôležité termíny (13. 12. 2018 10:35:50)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena