Kontakty

Referát pre medzinárodné vzťahy

 

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Ing. Gabriela Kormancová, PhD.
e-mail: gabriela.kormancova@umb.sk
tel. +421 48 446 2178, 0907 875 808
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 101

 

Referentka pre medzinárodné vzťahy

Ing. Alena Dobrotová
e-mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel. +421 48 446 2155
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 100

 

Referentka mobilít študentov

 

Mgr. Jana Prašovská
e-mail: jana.prasovska@umb.sk
tel. +421 48 446 2197
hlavná budova, 1. poschodie, č. dv. 100

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 17. 6. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena