Ekonomická fakulta

Program Joszef


 

Program JOSZEF na Ekonomickej univerzite vo Viedn 

- program has a very strong focus on business administration and management in CEE.

-  JOSZEF students are generally in an advanced stage of their Bachelor studies or even already enrolled in a Master Program in this field

- ďalšie bližšie informácie o programe nájdete v priloženej prezentácii

 

Termín podania prihlášky na JOSZEF na WU Wien

ak žiadate o grant ERASMUS na  štúdium JOSZEF - postup je rovnaký ako pre celý program  ERASMUS  so všetkými požadovanými dokumentmi!!!

Postup prihlasovania sa nájdete na stránke ŠTÚDIUM, v podsekcii postupu prihalsovania sa na mobilitu

ak nežiadate o grant - termín na podanie prihlášky je u nás na referáte do 1.3.2014

- výberové konanie / pohovor na program JOSZEF býva koncom marca, začiatkom apríla každého roka. Robí sa extra s účasťou rakúskeho managera, ktorý taktiež zhodnotí vaše, hlavne jazykové predpoklady. Následne po odporučení študenta vás prihlásime ako uchádzača o tento program vo Wiedni, na WU. WU má na prihlasovanie taktiež stanovené každoročne presné termíny.

 Miesto podania prihlášky: referát  mobilít študentov, Mgr. Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk , tel. 048 / 446 2197, fax. 048 / 446 2793.

Prihlášku nájdete v priloženom súbore. Vypíšte prosím na PC, kompletne a presne!
Prílohy k prihláške

1. životopis a motivačný list - oba v nemeckom jazyku, poprosím aj zaslať do mailu.

2. kópiu dokumentu potvrdzujúceho úroveň znalostí nemeckého a anglického jazyka (štátna, resp. záverečná skúška, certifikát, hodnotenie od lektora)stačia obyčajné kópie

4. doklady dokumentujúce mimoštudijné aktivity (ŠVA, AIESEC, Študentská rada, pomoc katedrám pri organizovaní rôznych podujatí, zapojenie sa do projektov, reprezentácia EF UMB na národnej alebo medzinárodnej úrovni a pod.)
- doklady dokumentujúce pracovné skúsenosti a stáže, v nemeckom, resp. v anglickom jazyku

Kritériá výberu študentov sú rovnaké ako pre ostatných uchádzačov o ERASMUS študijnú mobilitu, Posudzuje sa však znalosť hlavne nemeckého a aj anglického jazyka

Kontaktná osoba v otázkoch o programe JOSZEF

                             p. Krešáková Viera, Mgr., PhD.                             
                                           katedra odbornej jazykovej komunikácie                                               
                        viera.kresakova@umb.sk                          
048 / 446 2515  

 

V prípade záujmu o tento program sa informujte na nižšie uvedených stránkach

http://www.wu.ac.at/io/en/incomings/joszef

http://www.wu.ac.at/io/en/incomings/joszef/joszef_incoming_program.pdf

 

Joszef info pre kandidatov.pdf (27. 2. 2015 10:18:33)
Joszef brozura Aj.pdf (27. 2. 2015 10:17:27)
Prezentacia programu Joszef v AJ (9. 1. 2013 12:45:18)
Informacie o programe Joszef (9. 1. 2013 12:44:10)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 27. 2. 2015 | Aktualizoval: Prašovská Jana