Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Elektronická prihláška

Vážení uchádzači,

cez uvedenú stránku je možné podávať prihlášky na všetky študijné programy ponúkané fakultou pre akademický rok 2018/2019 elektronickou formou.

Nech sa páči, vstúpte - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

Bližšie informácie TU

Vytlačenú e-prihlášku spolu s prílohami zasielate priamo na fakultu - Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90  Banská Bystrica.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 11. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia