Oznamy pre diplomantov

VÝBER A PRIHLÁSENIE SA NA TÉMU DIPLOMOVEJ PRÁCE

Vážení študenti,
od pondelka 1.4. 2019 bude v AIS dostupný definitívny zoznam tém diplomových prác. Témy budú vypísané pre akademický rok 2019/2020, pozor, aby ste nevyberali zo starej ponuky. V zmysle študijného poriadku je študent povinný mať prácu zapísanú v AIS do konca júna.
Prácu je možné po schválení garantom štúdia písať aj v cudzom jazyku. Rovnako tak po dohode s vedúcim práce je možné zmeniť jazyk práce uvedenej v AIS (zo SJ do CJ, resp. z CJ do SJ).

Postup:

1. vyberať z tém v AIS pre relevantný akademický rok, ktoré ešte nie sú obsadené (vzhľadom na čas zápisu mena študenta do AIS sa môže téma ešte javiť ako voľná, resp. vyučujúci má limit 10 prác a po ich obsadení ďalšie viesť nemôže!!!)

2. dohodnúť sa s potenciálnym vedúcim na konzultácii k obsahu témy,

3. po vzájomnej dohode sa nechať na sekretariáte pracoviska vedúceho práce (KEMP, KE, KOJK, KKMIS) zapísať do AIS (prípadne vás zapíše rovno vedúci práce) 
 


Dear students,
since April 1, 2019 you will find the list of possible diploma thesis’ topics in AIS (scholar year 2019/2020). According to the study rules you are supposed to choose the topic till the end of June and be assigned in AIS.

Partial steps:

1. choose from topics in AIS for relevant scholar year that were not assigned yet  (unfortunatelly it takes certain time to insert names into AIS, so some topics may be taken meanwhile; moreover, there is a limit of 10 theses one teacher may tutor, so not every topic is really available!!!). Theoretically, you may choose even from the list of topics in Slovak language, but it depends on language skills of the teacher to change the primary language of thesis,

2. apply for a consultations with potential tutor to understand the content and methodology,

3. after a common consensus the secretary of appropriate department (tutor’s department = corporate economics and management or economy or foreign languages or quantitative methods and information systems) will assing your name to the AIS (or the tutor has the same rights as well). 

BC a ING 02 EMP ŠS_ING_BC_Zaradenie študentov 2019_august.pdf (12. 8. 2019 11:46:21)
Odovzdávanie DP 2019.docx (6. 5. 2019 14:05:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš