Oznamy pre diplomantov

VÝBER A PRIHLÁSENIE SA NA TÉMU DIPLOMOVEJ PRÁCE

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam tém záverečných prác pre budúci akademický rok bude v AIS k dispozícii vo finálnej podobe k 31.3.  Postup ich výberu/konzultácie je uvedený dole v prílohe.


 


Dear students,

The list of available topic of final theses will be available in AIS since March 31. The procedure related to the selection, enlisting process and deadlines are available in enclosed PDF file.

Výber záverečných prác_Application for final thesis_2020_2021.pdf (20. 3. 2020 14:15:41)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš