Oznamy pre diplomantov

VÝBER A PRIHLÁSENIE SA NA TÉMU DIPLOMOVEJ PRÁCE

Vážení študenti,
od stredy 31. 3. 2017 bude v AIS dostupný definitívny zoznam tém diplomových prác. Témy budú vypísané pre akademický rok 2017/2018, pozor, aby ste nevyberali zo starej ponuky. V zmysle študijného poriadku je študent povinný mať prácu zapísanú v AIS do konca júna.
Prácu je možné po schválení garantom štúdia písať aj v cudzom jazyku. Rovnako tak po dohode s vedúcim práce je možné zmeniť jazyk práce uvedenej v AIS (zo SJ do CJ, resp. z CJ do SJ).

Postup pri výbere témy je jednoduchý:
- po výbere (voľnej) témy z AIS je nutné kontaktovať potenciálneho vedúceho práce a dohodnúť sa na konzultácii, po ktorej by mal byť jasný cieľ a spôsob riešenia,
- na základe súhlasu vedúceho práce študenta zapíše do AIS sekretárka príslušnej katedry, t.j. katedry ekonómie, kvantitatívnych metód a informačných systémov, odbornej jazykovej komunikácie a sčasti katedra financií a účtovníctva - podľa toho, odkiaľ vedúci práce je.
- v zmysle študijného poriadku má študent povinnosť si tému vybrať a zapísať do AIS do konca júna.
- témy sa definitívne schvaľujú na konci októbra, tj. je priestor pre ich miernu formálnu úpravu na začiatku zimného semestra na základe absolvovania predmetu Diplomový seminár a postupného rozpracovania detailov práce.


Dear students,
since Wednesday (March 31) you will find the list of possible diploma thesis’ topics in AIS (scholar year 2017/2018). You are supposed to choose the topic till the end of June.

The process of topic’s choice is as following:
- After you will choose the topic (a vacant one), you have to contact the tutor and arrange a consultation in order to make sure that you understand the content and methodology of the thesis,
- After you will be accepted by the tutor, the secretary (or tutor himself) will subscribe you to AIS (secretary of department, from which the tutor is),
- make sure afterwards that you have been really listed there - just in case,
- if you will like some of the Slovak topics, still you can convince the tutor to lead it in English (of course, it depends upon the language skills of tutor),
- final approval of topics is made at the end of October, till this moment there is time for tiny changes in topics and methodology (with respect to Diploma seminar and consultations with tutor).


EMP - Seminar k ISS.xlsx (19. 4. 2017 11:39:50)
Pokyny k odovzdávaniu DP 2017.docx (8. 3. 2017 11:45:19)
Thesis for final state exams - study program MMB.pdf (8. 4. 2016 13:48:31)
Tézy na záverečnú IŠS v programe MMP.pdf (8. 4. 2016 13:48:21)
Tézy na záverečnú IŠS v programe EMMSP (bloky PVP Ekonomika podniku, Manažment podniku - študenti prijatí 2012-2013 a neskôr).pdf (8. 4. 2016 13:48:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš