Oznamy pre bakalárov

Vážení študenti, k 29. 3. 2018 bude v AIS dostupný definitívny zoznam tém bakalárskych prác. Témy sú vypísané pre akademický rok 2018/2019, pozor, aby ste nevyberali zo starej ponuky. 

 

Dear students, the list of possible bachelor thesis’ topics you will find in AIS since March 29, 2018 (scholar year 2018/2019). You are supposed to choose the topic till the end of June, including its assignation in AIS. 

 


 

Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP.pptx (23. 3. 2018 12:36:32)
Marketing management of business - the structure of courses in master study.pptx (23. 3. 2018 12:36:25)
Thesis_Bachelor_Exam___BEM.pdf (18. 4. 2016 10:39:11)
Tezy_BSS_EMP.pdf (18. 4. 2016 10:39:06)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš