Oznamy pre bakalárov

Vážení študenti, k 1.4.2019 bude v AIS dostupný definitívny zoznam tém bakalárskych prác. Témy sú vypísané pre akademický rok 2019/2020, pozor, aby ste nevyberali zo starej ponuky. 

Postup:

1. vyberať z tém v AIS pre relevantný akademický rok, ktoré ešte nie sú obsadené (pozor: vzhľadom na čas zápisu mena študenta do AIS sa môže téma ešte javiť ako voľná, resp. vyučujúci má limit 10 prác a po ich obsadení ďalšie viesť nemôže!!!)

2. dohodnúť sa s potenciálnym vedúcim na konzultácii k obsahu témy,

3. po vzájomnej dohode sa nechať na sekretariáte pracoviska vedúceho (KEMP, KE, KOJK, KKMIS) zapísať do AIS (prípadne vás zapíše rovno vedúci práce) 

 Dear students, the list of possible bachelor thesis’ topics you will find in AIS since April 1, 2019 (scholar year 2019/2020). You are supposed to choose the topic till the end of June, including its assignation in AIS. 

 

Partial steps:

1. choose from topics in AIS for relevant scholar year that were not assigned yet  (unfortunatelly it takes certain time to insert names into AIS, so some topics may be taken meanwhile; moreover, there is a limit of 10 theses one teacher may tutor, so not every topic is really available!!!). Theoretically, you may choose even from the list of topics in Slovak language, but it depends on language skills of the teacher to change the primary language of thesis,

2. apply for a consultations with potential tutor to understand the content and methodology,

3. after a common consensus the secretary of appropriate department (tutor’s department = corporate economics and management or economy or foreign languages or quantitative methods and information systems) will assing your name to the AIS (or the tutor has the same rights as well). 

ŠS_BC Zaradenie študentov 2019_06.xlsx (6. 6. 2019 10:49:23)
Návrh komisií - BŠS - jún.doc (6. 6. 2019 10:48:45)
Pokyny k odovzdaniu BP 2019.doc (6. 5. 2019 14:06:56)
Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP.pptx (23. 3. 2018 12:36:32)
Marketing management of business - the structure of courses in master study.pptx (23. 3. 2018 12:36:25)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš