Ekonomická fakulta

Oznamy pre bakalárov

Vážení študenti, k 31. 3. 2017 bude v AIS dostupný definitívny zoznam tém bakalárskych prác. Témy sú vypísané pre akademický rok 2017/2018, pozor, aby ste nevyberali zo starej ponuky. Postup pri výbere témy je jednoduchý: - po výbere (voľnej) témy z AIS je nutné kontaktovať potenciálneho vedúceho práce a dohodnúť sa na konzultácii, po ktorej by mal byť jasný cieľ a spôsob riešenia, - na základe súhlasu vedúceho práce študenta zapíše do AIS sekretárka príslušnej katedry, t.j. katedry ekonómie, kvantitatívnych metód a informačných systémov, odbornej jazykovej komunikácie a sčasti katedra financií a účtovníctva - podľa toho, odkiaľ vedúci práce je. - v zmysle študijného poriadku má študent povinnosť si tému vybrať a zapísať do AIS do konca júna. - témy sa definitívne schvaľujú na konci októbra, tj. je priestor pre ich miernu formálnu úpravu na začiatku zimného semestra na základe absolvovania predmetu Seminár k BP a postupného rozpracovania detailov práce.

Dear students, the list of possible bachelor thesis’ topics you will find in AIS at the end of March 2017 (scholar year 2017/2018). You are supposed to choose the topic till the end of June. The process of topic’s choice is as following: - After you will choose the topic (a vacant one), you have to contact the tutor and arrange a consultation in order to make sure that you understand the content and methodology of the thesis, - After you will be accepted by the tutor, the secretary (or tutor himself) will subscribe you to AIS (secretary of department, from which the tutor is), - make sure afterwards that you have been really listed there - just in case, - if you will like some of the Slovak topics, still you can convince the tutor to lead it in English (of course, it depends upon the language skills of tutor), - final approval of topics is made at the end of October, till this moment there is time for tiny changes in topics and methodology (with respect to Bachelor thesis seminar and consultations with tutor).


BSS EMP Zaradenie študentov - BŠS - jún.pdf (9. 6. 2017 11:41:06)
Marketing management of business - the structure of courses in master study.pptx (13. 3. 2017 13:48:44)
Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP.pptx (8. 3. 2017 12:45:05)
POKYNY K ODOVZDÁVANIU BAKALÁRSKYCH PRÁC16_17.doc (8. 3. 2017 12:07:28)
Thesis_Bachelor_Exam___BEM.pdf (18. 4. 2016 10:39:11)
Tezy_BSS_EMP.pdf (18. 4. 2016 10:39:06)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš