Diplomový seminár

Rozdelenie študentov denného štúdia do skupín v akademickom roku 2018 - 2019.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš