Ekonomická fakulta

Diplomový seminár

Rozdelenie študentov denného štúdia do skupín v akademickom roku 2017 - 2018.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš