Ekonomická fakulta

Fotogaléria zo života študentov

      Prax vo Svajciarsku 2012 Manazerska komunikacia seminar 2012 Ekonomovia v pohybe 2012 Beanie 2012 absolventka 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš