Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Frankofónne štúdium

Frankofónne štúdium je určené pre študentov bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia na EF UMB.

Študent frankofónneho štúdia má tieto možnosti jeho ukončenia:
1. Dvojitý bakalársky diplom v spoločne zabezpečovanom študijnom programe 1. stupňa "Droit, Economie, Gestion" ma Fakulte ekonomických vied Univerzity v Poitiers a na EF UMB,
2. Dvojitý diplom v spoločne zabezpečovanom študijnom programe 2. stupňa "Gestion financière et Espace européen" na Európskom univerzitnom centre Lotrinskej univerzity v Nancy,
3. Dvojitý diplom v spoločne zabezpečovanom programe 2. stupňa "Economie et Administration des terriroires - Droit des collectivités territoriales et des entreprises culturelles" na Fakulte práva a politických vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši.

V akademickom roku 2017/2018 je ponuka odborných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku na EF UMB nasledovná:


Bakalárske štúdium

• Communication interculturelle – letný semester – vyučujúci: Jana MARASOVÁ
• Mémoire de licence – letný semester – vyučujúci: Marian ŠUPLATA

Inžinierske štúdium
• Ouverture des marchés et intégration européenne – zimný semester – vyučujúci: Vincent FROMENTIN, Jean-Noel ORY, Žaneta LACOVÁ
• Stratégie et financement de l´innovation – zimný semester – vyučujúci: Jana MARASOVÁ
• Groupes de sociétés et ingénierie fiscale internationale – zimný semester – vyučujúci: Žaneta LACOVÁ
• Analyse financiere en cotexte internationale – zimný semester – vyučujúci: Mathieu FLOQUET, Jérome HUBLER

Rozvoju frankofónneho štúdia napomáha aj členstvo EF UMB v Slovensko-francúzskom univerzitnom inštitúte : www.iufs.sk

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.

Fakultné koordinátorky a študijné poradkyne pre frankofónne štúdium:
doc. Ing. Jana Marasová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2613
mail: jana.marasova@umb.sk

Ing. Žaneta Lacová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2611
mail: zaneta.lacova@umb.sk

 

 

 

      


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 9. 2017 | Aktualizoval: Lacová Žaneta