Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Frankofónne štúdium

Frankofónne štúdium je určené pre študentov bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia na EF UMB. Študent frankofónneho štúdia má tieto možnosti jeho ukončenia:
1. Dvojitý bakalársky diplom v spoločne zabezpečovanom študijnom programe 1. stupňa "Droit, Economie, Gestion" ma Fakulte ekonomických vied Univerzity v Poitiers a na EF UMB,
2. Dvojitý diplom v spoločne zabezpečovanom študijnom programe 2. stupňa "Gestion financière et Espace européen" na Európskom univerzitnom centre Lotrinskej univerzity v Nancy,
3. Dvojitý diplom v spoločne zabezpečovanom programe 2. stupňa "Economie et Administration des terriroires - Droit des collectivités territoriales et des entreprises culturelles" na Fakulte práva a politických vied Univerzity Champagne-Ardenne v Remeši.

V akademickom roku 2016/2017 je ponuka odborných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku na EF UMB nasledovná:


Bakalárske štúdium
• Mémoire de licence – letný semester – vyučujúci: Marian ŠUPLATA
Inžinierske štúdium
• Ouverture des marchés et intégration européenne – zimný semester – vyučujúci: Alain BUZELAY, Jean-Noel ORY, Žaneta LACOVÁ
• Stratégie et financement de l´innovation – zimný semester – vyučujúci: Jana MARASOVA
• Groupes de sociétés et ingénierie fiscale internationale – zimný semester – vyučujúci: Žaneta LACOVA
• Communication interculturelle – letný semester – vyučujúci: Ľudmila MEŠKOVA, Jana MARASOVA

Ak máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás.
Fakultný koordinátor a študijný poradca pre frankofónne štúdium:
doc. Ing. Jana Marasová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2613
mail: jana.marasova@umb.sk
Koordinátor pre frankofónne štúdium:
Ing. Žaneta Lacová, PhD. - Katedra ekonómie
tel.: 048/446.2616
mail: zaneta.lacova@umb.sk

 

 

 

   


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 8. 2016 12:11:05 | Aktualizoval: Lacová Žaneta