Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Prečo študovať na EF UMB? > Naši odborníci v médiách
(zmenené: 12. 2. 2019)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy > Ekonomika a manažment podniku
(zmenené: 11. 2. 2019)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy > Business Economics and Management
(zmenené: 11. 2. 2019)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
(zmenené: 11. 2. 2019)

Uchádzač > Prečo študovať na EF UMB?
(zmenené: 11. 2. 2019)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie
(zmenené: 18. 2. 2019)

Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomika a spoločnosť
(zmenené: 15. 2. 2019)

Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomická revue cestovného ruchu
(zmenené: 15. 2. 2019)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Organizačná štruktúra
(zmenené: 11. 2. 2019)

Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 18. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie a workshopy
(zmenené: 15. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy
(zmenené: 15. 2. 2019)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva
(zmenené: 14. 2. 2019 15:18:30)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > SAT - Seminar Academica Turistica
(zmenené: 14. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Publikácie
(zmenené: 12. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy > Návšteva prof. Nijkampa na Slovensku
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy > 6. Central European Conference in Regional Science
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy > Competences in Smart Cities
(zmenené: 11. 2. 2019)

Pracoviská > Výskumné a inovačné centrum > Konferencie, sympóziá a workshopy > Smart People in Smart Cities
(zmenené: 11. 2. 2019)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 18. 2. 2019)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor