Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium > Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku 
(zmenené: 20. 6. 2018)

Uchádzač > Ochrana osobných údajov
(zmenené: 20. 6. 2018)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 18-06-2018
(zmenené: 18. 6. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 18-6-2018
(zmenené: 18. 6. 2018)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká rada > Informácie o zasadnutiach
(zmenené: 19. 6. 2018)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 21. 6. 2018)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 21. 6. 2018)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Konferencie a podujatia > 2017 Konferencia ETAP
(zmenené: 20. 6. 2018)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 14. 6. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor