Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných piatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:


Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 20. 3. 2017)

Fakulta


Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov > Učiteľské mobility - Erasmus+
(zmenené: 22. 3. 2017)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Oznamy
(zmenené: 22. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 21. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Aktuality
(zmenené: 20. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 20. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 20. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 20. 3. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 20. 3. 2017)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS + stáže > NEMECKO - Internationaler Bund > GB -stáže rozličné miesta platené
(zmenené: 22. 3. 2017)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS + stáže > NEMECKO - Internationaler Bund > PRAHA - stáž v EDUCA pre absolventa
(zmenené: 22. 3. 2017)

Ponuka > Detský kútik pre zamestnancov a študentov
(zmenené: 21. 3. 2017 9:59:39)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS+ informácie > Ponuky partnerov a rozličné štipendiá
(zmenené: 21. 3. 2017)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor