Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 6. 7. 2020)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Výsledky PS 30.6.2020
(zmenené: 6. 7. 2020)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie
(zmenené: 2. 7. 2020)

Študent


Študent > Doktorandské štúdium > Školitelia
(zmenené: 6. 7. 2020)

Študent > Doktorandské štúdium > Obhajoba dizertačnej práce
(zmenené: 6. 7. 2020)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká rada > Rokovací poriadok
(zmenené: 7. 7. 2020)

Veda a výskum > Vedecké časopisy > Acta aerarii publici
(zmenené: 7. 7. 2020)

Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty > Projektová podpora
(zmenené: 6. 7. 2020)

Veda a výskum > Vedecká rada > Informácie o zasadnutiach
(zmenené: 2. 7. 2020)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 10. 7. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Záverečné práce
(zmenené: 10. 7. 2020)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality - Záverečné práce a Štát.závereč.skúšky
(zmenené: 7. 7. 2020)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality - Rozdelenie študentov II. stupňa 
(zmenené: 7. 7. 2020)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ)
(zmenené: 6. 7. 2020)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (Eng)
(zmenené: 6. 7. 2020)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Ubytovanie v zahraničí
(zmenené: 2. 7. 2020)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > COVID-19 ERASMUS+ partner´s news and instructions 
(zmenené: 2. 7. 2020)

Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 2. 7. 2020)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor