Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 26. 3. 2020)

Uchádzač > Podaj si prihlášku
(zmenené: 26. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium
(zmenené: 25. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 25. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 24. 3. 2020)

Uchádzač > Prečo študovať na #EF UMB? > EF UMB v médiách
(zmenené: 24. 3. 2020)

Uchádzač > Prečo študovať na #EF UMB?
(zmenené: 24. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 24. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Poplatky
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Podávanie prihlášok a prílohy prihlášky
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Poplatky
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Pre uchádzačov so špecifickými potrebami
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Pre uchádzačov so špecifickými potrebami
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy
(zmenené: 23. 3. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia
(zmenené: 23. 3. 2020)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné predpisy a harmonogram akademického roka
(zmenené: 29. 3. 2020)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Bakalárska štátna skúška
(zmenené: 28. 3. 2020)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Inžinierska štátna skúška
(zmenené: 28. 3. 2020)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 28. 3. 2020)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium
(zmenené: 28. 3. 2020)

Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh DrŠ 
(zmenené: 26. 3. 2020)

Študent > Doktorandské štúdium > Školitelia
(zmenené: 23. 3. 2020)

Fakulta


Fakulta > Aktuálne
(zmenené: 27. 3. 2020)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 28. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
(zmenené: 28. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Kurz makroekonómie s NBS
(zmenené: 28. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre diplomantov
(zmenené: 27. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 27. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > SAT - Seminar Academica Turistica
(zmenené: 26. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > ŠVA - Študentská vedecká aktivita
(zmenené: 26. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Záverečné práce
(zmenené: 26. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy
(zmenené: 26. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 25. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 25. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 25. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 25. 3. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety > Ponuka výberových predmetov 
(zmenené: 23. 3. 2020)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad
(zmenené: 20. 3. 2020 16:54:28)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor