Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium > Literatúra k prijímacím skúškam
(zmenené: 17. 1. 2018)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 18. 1. 2018)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia > UPOZORNENIE študijného oddelenia
(zmenené: 18. 1. 2018)

Študent > Doktorandské štúdium > Oznamy o obhajobách
(zmenené: 18. 1. 2018)

Absolvent


Absolvent > Obhájené dizertačné práce 1999-2017
(zmenené: 18. 1. 2018)

Verejnosť


Verejnosť > Podporili sme > Exteriérová učebňa na Ekonomickej fakulte UMB
(zmenené: 17. 1. 2018 10:23:28)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomika a spoločnosť
(zmenené: 18. 1. 2018)

Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomika a spoločnosť > Archív časopisu 
(zmenené: 18. 1. 2018)

Fakulta


Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov > Učiteľské mobility - Erasmus+
(zmenené: 16. 1. 2018)

Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Informácie pre zamestnancov > SAIA
(zmenené: 16. 1. 2018)

Fakulta > Kalendár podujatí > Podujatia 2018
(zmenené: 15. 1. 2018)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii
(zmenené: 19. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov
(zmenené: 19. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 18. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > FINAC
(zmenené: 18. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 17. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
(zmenené: 17. 1. 2018)

Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Medzinárodná spolupráca KKMIS > EDUTUS College Budapešť
(zmenené: 12. 1. 2018)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 19. 1. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor