Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium
(zmenené: 20. 9. 2020)

Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 20. 9. 2020)

Študent


Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov > ROZVRHY na zimný semester AR 2020/2021
(zmenené: 23. 9. 2020)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov > Otvorenie PVP a VP v AR 2020/2021
(zmenené: 22. 9. 2020)

Študent > Oznamy pre študentov
(zmenené: 22. 9. 2020)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov > Školné v AR 2020/2021 - informácie pre študentov
(zmenené: 22. 9. 2020)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov > Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie
(zmenené: 22. 9. 2020)

Študent > Doktorandské štúdium > Dizertačná skúška
(zmenené: 18. 9. 2020)

Študent > Študentská vedecká pomocná sila
(zmenené: 18. 9. 2020)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomická revue cestovného ruchu
(zmenené: 22. 9. 2020)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát > Volebná komisia AS EF UMB
(zmenené: 21. 9. 2020)

Fakulta > Aktuálne opatrenia COVID-19
(zmenené: 18. 9. 2020)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu
(zmenené: 24. 9. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Diplomový seminár
(zmenené: 24. 9. 2020)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Preukazy_Inštitút manažérskych systémov v Poprade
(zmenené: 24. 9. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 23. 9. 2020)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Info Sheets nasich parnerov ERASMUS+ AR 2020-21
(zmenené: 24. 9. 2020)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže > Slovisnko - staz v Maribore
(zmenené: 23. 9. 2020)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor