Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy > Verejná ekonomika a manažment
(zmenené: 18. 10. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Ekonomika verejného sektora
(zmenené: 18. 10. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Marketing Management of Business
(zmenené: 17. 10. 2018)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy > Ekonomika a manažment podniku
(zmenené: 17. 10. 2018)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Akreditovné študijné programy > Business Economics and Management
(zmenené: 17. 10. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
(zmenené: 17. 10. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Marketingový manažment podniku
(zmenené: 17. 10. 2018)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Všeobecné informácie o prijímacom konaní
(zmenené: 15. 10. 2018)

Študent


Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh ZS 2018/2019
(zmenené: 19. 10. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > Motivačné štipendiá za prospech v AR 2017/2018
(zmenené: 18. 10. 2018)

Študent > Sociálna starostlivosť o študentov > Motivačné štipendiá > Motivačné štipendiá za prospech v AR 2017/2018
(zmenené: 18. 10. 2018)

Verejnosť


Verejnosť > Podporili sme
(zmenené: 19. 10. 2018)

Veda a výskum


Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk > Scientia Iuventa 2018
(zmenené: 18. 10. 2018)

Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk
(zmenené: 16. 10. 2018)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Záujemcovia o PhD štúdium
(zmenené: 16. 10. 2018)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 15. 10. 2018)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát
(zmenené: 18. 10. 2018)

Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 18. 10. 2018)

Fakulta > Akademický senát > Základné dokumenty
(zmenené: 16. 10. 2018)

Fakulta > Akademický senát > Volebná komisia AS EF UMB
(zmenené: 16. 10. 2018)

Fakulta > Akademický senát > Zasadnutia AS EF UMB
(zmenené: 16. 10. 2018)

Fakulta > Akademický senát > Pôsobnosť AS EF UMB
(zmenené: 12. 10. 2018)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 17. 10. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Kurz makroekonómie s NBS
(zmenené: 17. 10. 2018)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Konferencie a podujatia > Medzinárodná vedecká konferencia 2018
(zmenené: 17. 10. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie
(zmenené: 16. 10. 2018)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Noc výskumníkov v Poprade > Noc výskumníkov 2017
(zmenené: 12. 10. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Účasť na konferenciách a seminároch
(zmenené: 12. 10. 2018)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Noc výskumníkov v Poprade > Noc výskumníkov 2018
(zmenené: 12. 10. 2018)

Ponuka


Ponuka > Smart Deal 2018
(zmenené: 18. 10. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor