Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Frankofónne štúdium > Fórum Študenti-Podniky-Univerzity 2019
(zmenené: 15. 4. 2019)

Študent > Študentská vedecká aktivita 2019
(zmenené: 12. 4. 2019)

Veda a výskum


Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk
(zmenené: 18. 4. 2019)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát
(zmenené: 17. 4. 2019)

Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 17. 4. 2019)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 17. 4. 2019)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Odovzdávanie bakalárskych prác v AR 2018/2019
(zmenené: 17. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety > Ponuka výberových predmetov 
(zmenené: 15. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety
(zmenené: 15. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Medzinárodná spolupráca KKMIS > EDUTUS UNIVERSITY Budapešť
(zmenené: 14. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry > 2019 Jar v nemeckom jazyku
(zmenené: 11. 4. 2019 15:26:51)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 11. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 11. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 11. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 11. 4. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 10. 4. 2019 9:38:09)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor