Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 20. 1. 2020)

Študent > Ponuka študijných pobytov a stáží
(zmenené: 20. 1. 2020)

Veda a výskum


Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Knižnica CRD
(zmenené: 21. 1. 2020)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Záujemcovia o PhD štúdium
(zmenené: 21. 1. 2020)

Fakulta


Fakulta > Kontakt
(zmenené: 23. 1. 2020)

Fakulta > Akademická etika UMB
(zmenené: 20. 1. 2020)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Naši absolventi
(zmenené: 27. 1. 2020 16:43:02)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Študentská vedecká aktivita
(zmenené: 26. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
(zmenené: 22. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 21. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 21. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy
(zmenené: 21. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > ŠVA
(zmenené: 20. 1. 2020)

Pracoviská > Katedra ekonómie > ŠVA 2020
(zmenené: 19. 1. 2020)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor