Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných piatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:


Uchádzač


Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy
(zmenené: 24. 5. 2017)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 24. 5. 2017)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Elektronická prihláška
(zmenené: 24. 5. 2017)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Akreditované študijné programy > Podnikové manažérske systémy
(zmenené: 24. 5. 2017)

Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 24. 5. 2017)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia
(zmenené: 23. 5. 2017)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > ZÁPIS na AR 2017/2018 a vyhodnotenie predzápisu
(zmenené: 24. 5. 2017)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie
(zmenené: 24. 5. 2017)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská


Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad
(zmenené: 24. 5. 2017 12:24:00)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Bakalárske štúdium
(zmenené: 24. 5. 2017 12:10:46)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Inžinierske štúdium
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka praxí
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Popradský deň literatúry
(zmenené: 24. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva
(zmenené: 23. 5. 2017 23:50:32)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Exkurzie a Field Trip > 2017 Východné Slovensko (Field Trip)
(zmenené: 23. 5. 2017 13:36:05)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre uchádzačov
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Bakalársky stupeň štúdia
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Inžiniersky stupeň štúdia
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Študentská vedecká aktivita
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > CFA Institute University Recognition Program
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Ponuka práce a stáže
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Exkurzie
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Doktorandský stupeň štúdia
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Konferencie a podujatia
(zmenené: 23. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 22. 5. 2017)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 22. 5. 2017)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 23. 5. 2017)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor