Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných piatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:


Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium > Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku 
(zmenené: 24. 6. 2017)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku > DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
(zmenené: 24. 6. 2017)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku > EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
(zmenené: 24. 6. 2017)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia > študijné oddelenie 26. a 27. 06. 2017 NEÚRADUJE
(zmenené: 22. 6. 2017)

Študent > Oznamy pre študentov > študijné oddelenie 26. a 27. 06. 2017 NEÚRADUJE
(zmenené: 22. 6. 2017)

Študent > Doktorandské štúdium > Výročné hodnotenie doktorandov 
(zmenené: 21. 6. 2017)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 23. 6. 2017)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Bakalárske štúdium
(zmenené: 23. 6. 2017)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 22. 6. 2017)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 22. 6. 2017)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 23. 6. 2017)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor