Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Informácie o školnom
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2018/2019 - INFORMÁCIE pre študentov
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2018/2019 - INFORMÁCIE pre študentov > Školné v AR 2018/2019 - informácie pre študentov
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2018/2019 - INFORMÁCIE pre študentov > Potvrdenie na AR 2018/2019 + úradné hodiny ŠO
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2018/2019 - INFORMÁCIE pre študentov > ROZVRHY na zimný semester AR 2018/2019
(zmenené: 14. 8. 2018)

Študent > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE - september 2018 - informácie
(zmenené: 14. 8. 2018)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Aktuality
(zmenené: 15. 8. 2018)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 14. 8. 2018)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 13. 8. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre diplomantov
(zmenené: 13. 8. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 13. 8. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor