Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Študentská vedecká aktivita 2019
(zmenené: 14. 12. 2018)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká rada > Závery z rokovania
(zmenené: 11. 12. 2018)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie > Uskutočnené konania na fakulte 
(zmenené: 11. 12. 2018)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 11. 12. 2018)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Prihlásenie sa na mobilitu v zahraničí
(zmenené: 13. 12. 2018)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (Eng)
(zmenené: 13. 12. 2018)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > TAL staz Milano > ERASMUS + stáže > Spanielsko staze rozne
(zmenené: 13. 12. 2018)

Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 12. 12. 2018)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Spätná väzba študentov
(zmenené: 11. 12. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor