Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 14. 6. 2019)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Výsledky prijímacej skúšky - bakalárske štúdium
(zmenené: 14. 6. 2019)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Výsledky prijímacej skúšky
(zmenené: 14. 6. 2019)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 12. 6. 2019)

Uchádzač > Bakalárske štúdium
(zmenené: 11. 6. 2019)

Študent


Študent > Doktorandské štúdium > Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandov > Školitelia
(zmenené: 12. 6. 2019)

Študent > Oznamy pre študentov > Zaradenie študentov na BŠS - jún 2019
(zmenené: 10. 6. 2019)

Študent > Doktorandské štúdium > Obhajoba dizertačnej práce
(zmenené: 6. 6. 2019)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 6. 6. 2019)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká rada
(zmenené: 12. 6. 2019)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie > Uskutočnené konania na fakulte 
(zmenené: 12. 6. 2019)

Fakulta


Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 14. 6. 2019)

Fakulta > Akademický senát > Volebná komisia AS EF UMB
(zmenené: 6. 6. 2019)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu
(zmenené: 14. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Členovia katedry
(zmenené: 14. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Záverečné práce
(zmenené: 14. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 11. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 11. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre diplomantov
(zmenené: 6. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 6. 6. 2019)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 6. 6. 2019)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 14. 6. 2019)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS + stáže > Nemecko staz
(zmenené: 6. 6. 2019)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor