Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium > Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia
(zmenené: 24. 4. 2018)

Uchádzač > Prečo študovať na EF UMB?
(zmenené: 16. 4. 2018)

Uchádzač > Prečo študovať na EF UMB? > prof. Vaubel, svetový odborník na EF
(zmenené: 16. 4. 2018)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra ekonómie > Odborno-vedecký seminár SOeVA
(zmenené: 24. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
(zmenené: 23. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry > 2018 Jar v nemeckom jazyku
(zmenené: 20. 4. 2018 11:27:18)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Záverečné práce
(zmenené: 20. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 19. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 18. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Vyučované predmety
(zmenené: 17. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie > Aktivity katedry > 2017  Jar v nemeckom jazyku
(zmenené: 17. 4. 2018)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > ŠVA
(zmenené: 16. 4. 2018)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 23. 4. 2018)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS + stáže > NEMECKO - Internationaler Bund > ČR Ostrava
(zmenené: 23. 4. 2018)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor