Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Informácie o školnom
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Sociálna starostlivosť o študentov > Študentské pôžičky - Fond na podporu vzdelávania
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > ZARADENIE študentov na štátnu skúšku - august 2019
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2019/2020 - INFORMÁCIE pre študentov
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2019/2020 - INFORMÁCIE pre študentov > Školné v AR 2019/2020 - informácie pre študentov
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2019/2020 - INFORMÁCIE pre študentov > Potvrdenie na AR 2019/2020 + úradné hodiny ŠO
(zmenené: 19. 8. 2019)

Študent > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE - september 2019 - informácie
(zmenené: 16. 8. 2019)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Aktuality
(zmenené: 19. 8. 2019)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Úspešní absolventi katedry
(zmenené: 16. 8. 2019)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Inžinierska štátna skúška_august 2019
(zmenené: 12. 8. 2019)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Bakalárska štátna skúška_august 2019
(zmenené: 12. 8. 2019)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 12. 8. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre diplomantov
(zmenené: 12. 8. 2019)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 12. 8. 2019)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 13. 8. 2019)

Ponuka > Študijné pobyty v zahraničí > ERASMUS + stáže > stáž v Prahe
(zmenené: 12. 8. 2019)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor