Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Inžinierske štúdium > Okruhy otázok na inžinierske štúdium
(zmenené: 9. 12. 2019)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Bakalárska štátna skúška
(zmenené: 10. 12. 2019)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Inžinierska štátna skúška
(zmenené: 10. 12. 2019)

Študent > Doktorandské štúdium > Obhajoba dizertačnej práce
(zmenené: 5. 12. 2019)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecké časopisy > Ekonomika a spoločnosť > Archív časopisu 
(zmenené: 10. 12. 2019)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a vymenúvacie konanie > Formulár oponentského posudku
(zmenené: 5. 12. 2019)

Veda a výskum > Vedecká rada > Informácie o zasadnutiach
(zmenené: 5. 12. 2019)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov
(zmenené: 13. 12. 2019)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Bakalársky stupeň štúdia
(zmenené: 13. 12. 2019)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 10. 12. 2019)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 10. 12. 2019)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor