Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Oznamy pre študentov

V podstránkach nájdete aktuálne oznamy študijného oddelenia EF UMB.

 

Študentský portál - mailové schránky študentov


Podpora pre WiFi, internet na internátoch a iné informačné systémy UMB.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 2. 2016 | Aktualizoval: Administrátor