Úvod > Študent >

Oznamy pre študentov

V podstránkach nájdete aktuálne oznamy študijného oddelenia EF UMB.

 

Študentský portál - mailové schránky študentov


Podpora pre WiFi, internet na internátoch a iné informačné systémy UMB.

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2017 | Aktualizoval: Administrátor